Search

Issue
Title
Authors
Experience on the use of photodynamic therapy in vulvovaginal lichen plane
Surkichin S.I., Holupova L.S.
Evolution of biological therapy for psoriasis: realities and prospects
Fayzullina E.V., Marsina A.R., Khismatulina I., Zinatulina G.M.
Biological drugs prescription issues in terms of the new coronaviral infection COVID-19 pandemic. Literature review and clinical case
Kruglova L.S., Shatokhina E.A., Polonskaya A.S.
The efficacy of platelet-rich plasma therapy in the treatment of androgenetic alopecia: a literature review
Lepehova A.A., Potapova M.B.
Study of the efficiency of a peptide-based cosmetic product in topical therapy for diffuse alopecia
Korolkova T.N., Kharitonova E.E., Shepilova I.A., Nesterovich D.S.
Is it possible to identify compliance and adherence to therapy? Experts opinion
Sokolova T.V., Davidenko M.S., Malyarchuk A.P.
Erythroplasia of Queyrat: modern aspects of diagnosis and treatment
Dubensky V.V., Dubensky V.V., Nekrasova E.G., Muravyova E.S.
New opportunities in the treatment of cutaneous lymphoid hyperplasia
Olisova O.Y., Anpilogova E.M.
Clinical symptoms of the effectiveness of combination therapy for onychomycosis of dermatomycete etiology
Yakovlev A.B., Golanova O.A.
Functional diagnosis of the skin and evaluation of methods for therapy of gynoid lipodystrophy
Korolkova T.N., Sogomonyan A.V.
Atopic dermatitis in children and adolescents: Evolution of views on the pathogenesis and therapeutic approaches
Toropova N.P., Sorokina K.N., Lepeshkova T.S.
The flaws of total systems therapy with biological preparations in psoriasis
Sokolovskiy E.V., Kruglova L.S., Ponich E.S.
TREATMENT OF CICATRICIAL ALOPECIA
Voronkova M.V., Kosheleva I.V., Ivanov O.L., Mareyeva E.B., Perminova M.A.
NEW POTENTIALITIES OF THERAPY FOR PAPILLOMAVIRUS INFECTION
Perlamutrov Y.N., Chernova N.I.
Phototherapy for psoriasis: Basic mechanisms of action
Zhilova M.B., Volnukhin V.A.
EXPERIENCE OF THE LONG-TERM USE OF ANTICYTOKINE THERAPY IN PSORIASIS
Kovtunova V.A., Dumchenko V.V., Bakhmutova E.G., Tkachenko T.A., Yanchevskaya E.Y., Mesnyankina O.A.
Clovate therapy of steroid-sensitive dermatoses
Snarskaya E.S., Shnakhova L.M.
Fotodinamicheskaya terapiya aktinicheskogo keratoza s applikatsionnym primeneniem "Fotoditazina"
Sukhova T.E., Molochkov V.A., Romanko Y.S., Changlyan K.A., Tret'yakova E.I.
Amylolytic nodular melanoma of the shin skin
Snarskaya E.S., Avetisyan K.M., Andryukhina V.V.
Rozatsea: novye podkhody k starym problemam
Volkova E.N., Osipova N.K., Rodina Y.A., Grigor'eva A.A.
LOCAL PHOTODYNAMIC THERAPY FOR KERATOACANTHOMA
Molochkov V.A., Molochkov A.V., Sukhova T.E., Khlebnikova A.N., Kuntsevich Z.S., Romanko Y.S., Dibirova S.D., Bochkareva E.V., Molochkov V.A., Molochkov A.V., Sukhova T.E., Khlebnikova A.N., Kuntsevich Z.S., Romanko Y.S., Dibirova S.D., Bochkareva E.V.
Potentialities of liposomal cosmetics in therapy for psoriasis
Khlebnikova A.N., Molochkov A.V.
On the treatment of relapsing basal-cell carcinoma of the skin
Molochkov V.A., Khlebnikova A.N., Alieva P.M., Sedova T.G., Selezneva E.V.
CICATRICIAL PEMPHIGOID: AN INTERDISCIPLINARY PROBLEM
Tarasenko G.N., Gladko V.V., Sysoeva A.N., Sviderskaya O.S., Kuzmina Y.V., Tokmakova A.N.
Complications presented by neuropathic disorders on the face after contour injection plasty
Mingazova L.R., Karpova E.I., Orlova O.R., Kotenko K.V., Kruglova L.S.
Complex therapy of scleroatrophic skin lesions associated with borrelia infection
Snarskaya E.S., Romashkina A.S., Snarskaya E.S., Romashkina A.S.
MODERN APPROACHES TO THERAPY OF CIRCUMSCRIBED FORMS OF ATOPIC DERMATITIS
Baker S., Kochergin N.G., Tkachenko S.B.
Khronicheskiy zud: starye problemy, novye resheniya
L'vov A.N., Grundmann S., Shtender S.
RESULTS OF OXYGEN-OZONE MIX IN THE TREATMENT OF VITILIGO
Gereykhanova L.G., Lomonosov K.M., Melnikova Y.G.
IMPROVEMENT OF THE APPLICATION METHOD FOR THE TREATMENT OF NODULAR BASALE CELL CARCINOMA
Molochkov V.A., Molochkov A.V., Alieva P.A., Khlebnikova A.N., Sedova T.G.
Features of patogenesis, clinical presentation and treatment of actinic ceratosis
Vasenova V.Y., Butov Y.S., Ivanova M.S.
Erythemometry and ultrasonic study of hemangiomas in children and results of laser therapy thereof
Trapeznikova T.V., Pisklakova T.P.
TOTAL SYSTEMS OXYGEN OZONE THERAPY FOR NECROBIOSIS LIPOIDICA
Teplyuk N.P., Kosheleva I.V., Plieva L.R., Lepekhova A.A.
Cellulitis vs cellulite
Plieva L.R.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THERAPIES FOR CUTANEOUS BASAL-CELL CARCINOMA
Volgin V.N., Stranadko E.F., Trishkina O.V., Kabanova M.A., Kagoyants R.V.
Vnutritkanevoy variant vvedeniya fotosensibilizatora pri fotodinamicheskoy terapii bazal'no-kletochnogo raka kozhi (soobshchenie 1)
Sukhova T.E., Romanko Y.S., Yaroslavtseva-Isaeva E.V., Korenev S.V., Prokof'ev A.A.
THE CONDITION OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATUS IN PATIENTS WITH DIFFUSE TELOGEN HAIR LOSS
Uryupina E.L., Malishevskaya N.P.
Role of sexually transmitted infections in the development of female infertility. Therapeutic and preventive strategies
Unanyan A.L., Snarskaya E.S., Lomonosov K.M.
CLINICAL MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACTINIC KERATOSES AND PHOTODYNAMIC THERAPY THEREOF
Ivanova M.S., Vasenova V.Y., Butov Y.S., Akhtyamov S.N., Volchenkov I.G.
Treatment of lymphangioma circumscriptum using copper vapor laser
Klyuchareva S.V., Nechaeva O.S., Belova E.A., Guseva S.V., Khabbus A.G., Ponomarev I.V.
Squamous-cell cancer of the skin in pigmented xeroderma
Albanova V.I.
PHOTODYNAMIC THERAPY WITH INTERSTITIAL IRRADIATION OF SKIN TUMORS
Skugareva O.A., Popuchiev V.V., Sukhova T.E., Kapinus V.N., Kaplan M.A.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TOPICAL TREATMENT COMBINATION OF BETAMETHASONE DIPROPIONATE 0.05%/CALCIPOTRIOL MONOHYDRATE 0.005% GEL AND CLOBETASOLE PROPIONATE 0.05% OINTMENT IN PATIENTS WITH PSORIATIC ONYCHODYSTROPHY
Maximov I.S., Kochergin N.G., Novoselov V.S., Ushakova D.I.
COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR TREATMENT OF ANDROGENIC ALOPECIA BY A COMBINATION OF ZINC HYALURONATE AND PHYSICAL FACTORS
Korolkova T.N., Kharitonova E.E., Bezuglyi A.P., Belkov P.A.
PSORIASIS VS MALIGNANCIES: POSSIBLE INTERRELATION AND POTENTIAL RISKS
Osina A.V., Ponich E.S., Kruglova L.S.
Photodynamic therapy for acne vulgaris
Vladimirov V.V., Olisova O.Y., Vertieva E.Y., Goryachkina M.V., Smirnov K.V.
EFFECTIVE ROFERONE A THERAPY FOR THE TUMOR STAGE OF MYCOSIS FUNGOIDES: A CLINICAL CASE
Ilyushkina E.A., Kravchenko S.K., Zvonkov E.E., Lezvinskaya E.M., Vazhbin L.B.
The role of correction of metabolic disorders in the treatment of androgenetic alopecia in women
Perlamutrov Y.N., Antsiferov M.B., Levina N.V.
Therapy of seborrheic dermatitis of the head
Kalinina O.V., Evstafyev V.V., Albanova V.I.
Photodynamic therapy of Kaposhi's sarcoma
Prokof'ev A.A., Molochkov V.A., Molochkov A.V., Sukhova T.E., Kartashova M.G., Prokofiev А.А., Molochkov V.А., Molochkov А.М., Sukhova Т.Е., Kartashova М.G.
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF MICROPLASMA PIXEL RF TECHNOLOGY OF THE ACCENT PRIME MULTI-FUNCTION DEVICE FOR RADIO FREQUENCY AND ULTRASOUND THERAPY
Pinson I.Y., Olisova O.Y., Verhkoglyad I.V., Snarskaya E.S.
Diffuse alopecia and a method for its complex correction
Snarskaya E.S., Grishina V.B.
TREATMENT STRATEGY USED IN A PATIENT WITH LOCALIZED SCLERODERMA
Kruglova L.S., Bebjakina L.B.
Minolexin in etiotropic therapy for 58 urogenital chlamydial infection
Snarskaya E.S., Minakova M.E.
Study of the effect of menopausal hormone therapy in women with psoriasis type 2 in postmenopause
Opruzhenkova E.P., Sidorenko O.A., Anisimova L.A., Starostenko V.V.
TACROLIMUS IN THE TREATMENT OF DIFFERENT SKIN DISEASES
Olisova O.Y., Kochergin N.G., Murakhovskaya E.K., Keskin G.M., Olisov A.O., Davidovich M.I., Garanyan L.G., Shurubei V.A.
Complex treatment of skin sarcoidosis using intracutaneous therapy
Snarskaya E.S., Kryazheva S.S., Surikova N.S., Snarskaya Y.S., Kryazheva S.S., Surikova N.S.
ЕRYTHEMATOTELANGIECTATIC ROSACEA: THE OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS AND THERAPY
Rusina T.S., Snarskaya E.S.
Soft tissue hematoma: Dermatological or cosmetological problem?
Tarasenko G.N., Kars Z.E., El Mokdad S.V.
THERAPY OF BULLOUS EPIDERMOLYSIS
Albanova V.I., Golchenko V.A.
Peculiarities of clinical presentation and therapy of different forms of Darrier disease
Kryazheva S.S., Snarskaya E.S., Kryazheva S.S., Snarskaya E.S.
Combined therapy of patients with psoriasis
Degtyarev O.V., Dumchenko V.V., Tkachenko T.A., Zhizhimova O.V., Bakhmutova E.G., Selivanova I.N., Erina I.A.
Oxidative stress in the pathogenesis of vitiligo and methods for its correction
Gereykhanova L.G., Lomonosov K.M., Bashlakova K.A.
TRICHOTILLOMANIA
Albanova V.I.
Innovative liposomal preparations "Aycida" and their use in dermatocosmetology
Snarskaya E.S., Kryazheva S.S., Snarskaya Е.S., Kryazheva S.S.
SECUKINUMAB FOR TREATMENT OF PATIENTS WITH REFRACTORY PSORIASIS
Olisova O.Y., Nikuradze V.O.
Q-Switched modules 1064/532 nm and ND: YAG: 1064 nm laser therapy of foot onychomycosis
Akmaeva A.R.
THE PROBLEM OF SCABIES IN MENTAL ASYLUMS
MALYARCHUK A.P., SOKOLOVA T.V., LOPATINA Y.V., VAZHBIN L.V., SHUVALOVA T.M., NEFYODOVA E.D.
OPTIMIZATION OF THERAPEUTIC MEASURES IN PATIENTS WITH NUMMULAR ECZEMA
Udzhukhu V.Y., Korotkiy N.G., Davtyan E.V., Kubylinskiy A.A.
REMOTE RESULTS OF SHORTAND LONG-ACTING PENICILLIN THERAPY OF PATIENTS WITH EARLY LATENT SYPHILIS
Mishanov V.R., Komarova V.D., Pyshkina E.I.
Vitiligo treatment algorithm
Lomonosov K.M., Gereykhanova L.G.
ROLE OF ANTIBODY PRODUCTION IN THE FORMATION OF RESISTANCE TO BOTULOTOXIN A DRUGS
Korolkova T.N., Matytsin V.O., Ivanov A.M., Dovbeshko T.G.
Elecrosurgical treatment of angiokeratoma Fordyce located on scrotum
Tarasenko G.N., Gryazeva N.V., Tarasenko G.N., Gryazeva N.V.
THE CASE OF PSORIATIC ERYTHRODERMA AND SEVERE COMORBID PSORIATIC ARTHRITIS
Olisova O.Y., Kochergin N.G., Belousova T.A., Nikuradze V.O., Gudova V.V.
The case of mistaken diagnosis of acantholytic pemphigus
Serdyukova E.A., Rodin A.Y., Eremina G.V.
ANTICYTOKINE THERAPY FOR SEVERE PSORIASIS FORMS
Tarasenko G.N., Belyakin S.A., Ryzhman N.N., Kuzmina Y.V.
NONNEOPLASTIC HYPERPIGMENTATION OF THE SKIN: MODERN VIEWS ON METHODS OF CORRECTION
Kruglova L.S., Ikonnikova E.V.
Kaposi's sarcoma: pathogenesis, clinical picture, diagnosis, and modern therapy
Kazantseva K.V., Molochkov A.V., Molochkov V.A., Sukhova T.E., Prokofyev A.A., Kaprin A.D., Galkin V.N., Ivanov S.A., Kaplan M.A., Romanko Y.S., Popuchiev V.V.
CONTRIBUTION OF CYTOKINES TO THE PATHOGENESIS OF ALOPECIA AREATA
Berechikidze T.T., Lomonosov K.M.
Cutaneous toxic effects of targeted therapy: clinical manifestations and correction
Shatokhina E.A., Kotenko K.V., Kruglova L.S.
Topical therapy for scalp: from traditions to innovations
Snarskaya E.S.
Treatment of endotoxinemia syndrome in patients with atopic dermatitis
Fedorova Y.S., Vasenova V.Y., Butov Y.S., Fyodorova Y.S., Vasyonova V.Y., Butov Y.S.
DRUGS WITH TLR2-REGUL COMPLEX IN PATHOGENETIC THERAPY FOR ATOPICDERMATITIS
Snarskaya E.S., Snarskaya E.S.
Evaluation of laser therapy efficiency in onychomycosis
Akmaeva A.R., Olisova O.Y., Pinson I.Y.
THERAPEUTIC STRATEGY IN PATIENTS WITH HERPESVIRUS INFECTIONS OF THE SKIN AND MUCOSA (TREATMENT STANDARDIZATION)
Khaldin A.A.
PSORIASIS ADJUVANT THERAPY
Bakulev A.L., Krachevnya S.S., Igonina I.A., Galkina E.M., Utz S.R.
Modern concepts of therapy for microsporosis and trichophytosis
Yakovlev A.B.
CONTRIBUTION OF TOLL-LIKE RECEPTORS (TLR) — CONGENITAL IMMUNITY STIMULANTS — TO THE PATHOGENESIS OF SOME DERMATOSES
Snarskaya E.S.
Metatypical basal cell carcinoma in young man
Snarskaya E.S., Plieva L.R., Maximov I.S.
NECROBIOSIS LIPOIDICA AND THE METABOLIC SYNDROME
Krivosheev A.B., Kondratova M.A., Tuguleva T.A., Morozov D.V.
New aspects of treatment of Kaposi's sarcoma
Kartashova M.G., Molochkov A.V., Kil'dyushevskiy A.V., Prokof'ev A.A., Kartashova M.G., Molochkov A.V., Kildushevskiy A.V., Prokofiev A.A.
TREATMENT EFFICIENCY FOR SKIN PAPILLOMAS IN PATIENTS WITH SUPERINVASIVEOPISTHORCHIASIS
Kravets N.V., Kravets N.V.
Jessner-Kanoff's lymphocytic infiltration
Snarskaya E.S., Grishina V.B., Garanyan L.G.
INTRAFOCAL INTERFERON THERAPY FOR RELAPSING WARTS
Bagramova G.E., Sedova T.G., Khlebnikova A.N.
ERYTHRODERMA AND ANTITUBERCULOUS THERAPY: CLINICAL CASE
Zaslavsky D.V., Yakushenko S.S., Koroleva M.A., Chuprov I.N., Sidikov A.A.
Minolexin and its place in standard therapy for acne vulgaris
Snarskaya E.S., Minakova M.E., Kuznetsova E.V.
ROLE OF CYTOKINES IN THE PATHOGENESIS OF VITILIGO
Babeshko O.A., Lomonosov K.M., Gilyadova N.I.
Atopicheskiy dermatit, kachestvo zhizni i priverzhennost' k lecheniyu
Kochergin N.G., Grigoryan N.S., Lytkina E.A.
TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS IN A CHILD
Albanova V.I., Brunova O.Y., Korsunsky A.A.
Krasnyy ploskiy lishay: perspektivy novogo podkhoda k terapii i prognozu
Simonova A.V., Khamaganova I.V., Nazhmutdinova D.K.
1 - 100 of 104 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies