Search

Issue
Title
Authors
Methotrexate in psoriasis treatment: a single-center retrospective study (2018–2020)
Olisova O.Y., Anpilogova E.M.
Evaluation of the effectiveness of long-term interruption and resumption of therapy with ustekinumab in psoriasis patients with metabolic disorders
Rychkova I.V., Pritulo O.A., Maraqa M.Y., Babanin V.A.
Rationale and utility of sub-therapeutic/low dose cytokines and growth factors in dermatology: an overview
Podder I., Sadoughifar R., Goldust M., Torello L.
Evolution of biological therapy for psoriasis: realities and prospects
Fayzullina E.V., Marsina A.R., Khismatulina I., Zinatulina G.M.
Biological drugs prescription issues in terms of the new coronaviral infection COVID-19 pandemic. Literature review and clinical case
Kruglova L.S., Shatokhina E.A., Polonskaya A.S.
Clinical efficacy and characteristics of immunological changes in patients with psoriasis following the combined use of sulfide peloids from Lake Saki
Kuznetsova M.Y., Pritulo O.A., Dovgan I.A., Sokolova O.N.
Prevalence and etiology of onychomycosis in patients with psoriasis: a single-center study
Kochergin N.G., Maximov I.S.
Evaluation of subpopulations of T lymphocytes in psoriasis patients during therapy
Kochergin N.G., Paramonov A.A., Kayumova L.N.
Regulatory T cells, CD4+CD25+FOXР3+CD127LOW, in patients with vulgar psoriasis
Olisova O.Y., Bykovskaia S.N., Gudova V.V.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TOPICAL TREATMENT COMBINATION OF BETAMETHASONE DIPROPIONATE 0.05%/CALCIPOTRIOL MONOHYDRATE 0.005% GEL AND CLOBETASOLE PROPIONATE 0.05% OINTMENT IN PATIENTS WITH PSORIATIC ONYCHODYSTROPHY
Maximov I.S., Kochergin N.G., Novoselov V.S., Ushakova D.I.
Psoriasis in a patient with ichthyosis
Tlish M.M., Katkhanova O.A., Naatyzh Z.Y., Popovskaya E.B., Sycheva N.L.
Diagnostic algorithm for psoriatic arthritis in clinical practice of dermatologist
Chamurlieva M.N., Korotaeva T.V., Loginova E.Y., Batkaev E.A.
Transcranial stimulation physiotherapy for psoriasis
Utz S.R., Raigorodsky Y.M., Zuev A.V.
PATHOGENIC ROLE OF CYTOKINES IN PSORIASIS
Karapetyan S.V., Khachikyan K.M.
TACROLIMUS IN THE TREATMENT OF DIFFERENT SKIN DISEASES
Olisova O.Y., Kochergin N.G., Murakhovskaya E.K., Keskin G.M., Olisov A.O., Davidovich M.I., Garanyan L.G., Shurubei V.A.
Comorbidities in psoriasis
Olisova O.Y., Garanyan L.G.
Toll receptor 4 and 9 gene polymorphisms in patients with psoriasis
Okhlopkov V.A., Novikov A.I., Kononov A.V., Pomorgailo E.G., Petrova E.A., Pravdina O.V.
Comparative effectiveness of narrow-band 311 nm UVB therapy of psoriasis
Olisova O.Y., Vladimirov V.V., Smirnov K.V., Talybova A.M., Olisova O.Y., Vladimirov V.V., Smirnov K.V., Talybova A.M.
INCIDENCE OF PSORIASIS DEPENDING ON THE REGION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Gudinova Z.V., Okhlopkov V.A., Poleshchuk E.I., Zhernakova G.N.
CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PSORIASIS ASSOCIATED WITH HORMONAL METABOLIC DISORDERS
Perlamutrov Y.N., Mikryukov A.V.
Melanocortin 1 receptor MC1R as a genetic factor in the development of psoriasis
Galimova E.S., Kõks S., Kingo K., Khusnutdinova E.K.
EXPRESSION OF MATRIX METALLOPROTEASES IN PSORIASIS AND ATHEROSCLEROSIS
Sautin M.E., Soboleva A.G., Zolotarenko A.D., Piruzyan E.S., Korsunskaya I.M., Orekhov P.Y., Chupin A.V., Bruskin S.A., Sobolev V.V.
EFFICACY OF NARROWBAND ULTRAVIOLET B 311 NM PLUS AN INHIBITOR OF PHOSPHODIESTERASE 4 (PDE4) COMBINED THERAPY IN PATIENTS WITH MODERATE TO SEVERE PLAQUE PSORIASIS
Olisova O.Y., Grekova E.V., Svistunova D.A.
Potentialities of liposomal cosmetics in therapy for psoriasis
Khlebnikova A.N., Molochkov A.V.
Innovative liposomal preparations "Aycida" and their use in dermatocosmetology
Snarskaya E.S., Kryazheva S.S., Snarskaya Е.S., Kryazheva S.S.
USE OF AUTOLOGOUS PLATELET-RICH PLASMA WITH THROMBOCYTES IN DERMATOCOSMETOLOGY (REVIEW)
Karagadyan A.D.
Merkel cell carcinoma in psoriasis vulgaris
Pravdina O.V., Vodolazskiy V.A., Reznikov A.S., Okhlopkov V.A.
Topical treatment of chronic dermatoses with kertoplastic agents
Grabovskaya O.V., Vertieva E.Y., Shestakova L.A., Grekova E.V.
The role of immune cells and cytokines in the development of psoriasis
Pinegin B.V., Ivanov O.L., Pinegin V.B.
SECUKINUMAB FOR TREATMENT OF PATIENTS WITH REFRACTORY PSORIASIS
Olisova O.Y., Nikuradze V.O.
Pathogenetic role of lipid profile disorders in psoriasis
Degtyarev O.V., Mesnyankina O.A.
Terapiya psoriaza i krasnogo ploskogo lishaya s ispol'zovaniem kompleksnogo preparata vitaminov gruppy V
Khamaganova I.V., Shekrota A.G., Nikiforova G.D., Nazhmutdinova D.K., Makushina Z.V.
PSORIASIS ADJUVANT THERAPY
Bakulev A.L., Krachevnya S.S., Igonina I.A., Galkina E.M., Utz S.R.
Topical therapy for scalp: from traditions to innovations
Snarskaya E.S.
ADALIMUMAB IN PSORIASIS: OUR FIRST EXPERIENCE
Kochergin N.G., Potekayev N.N., Smirnova L.M., Serov D.N., Olisova O.Y., Babushkin A.M.
THE CASE OF PSORIATIC ERYTHRODERMA AND SEVERE COMORBID PSORIATIC ARTHRITIS
Olisova O.Y., Kochergin N.G., Belousova T.A., Nikuradze V.O., Gudova V.V.
Combined therapy of patients with psoriasis
Degtyarev O.V., Dumchenko V.V., Tkachenko T.A., Zhizhimova O.V., Bakhmutova E.G., Selivanova I.N., Erina I.A.
Kliniko-immunologicheskie izmeneniya pri lechenii psoriaza infliksimabom
Kurdina M.I., Makarenko L.A., Polyanskaya A.A.
PSORIASIS IN PATIENT WITH VITILIGO
Dubensky V.V., Nekrasova E.G., Muraveva E.S., Alexandrova O.A., Gutyanskaya E.Y.
EVALUATION OF THE SOMATIC, PSYCHOLOGICAL, AND SOCIAL COMPONENTS OF THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH PSORIASIS
Kashutin S.L., Bondarenko M.V., Danilov S.I., Klyuchareva S.V.
Sluchay sochetaniya mnozhestvennogo pyatnistogo nevusa s psoriazom
Molochkov V.A., Bagapsh L.S., Novoselova N.V.
ACUTE PHASE PROTEINS IN THE SERA OF PSORIASIS PATIENTS
Shkolnikova T.V., Zorina V.N., Korotky N.G., Zorina R.M., Burdina A.V., Konyakhina I.G.
PSORIASIS VS MALIGNANCIES: POSSIBLE INTERRELATION AND POTENTIAL RISKS
Osina A.V., Ponich E.S., Kruglova L.S.
Phototherapy for psoriasis: Basic mechanisms of action
Zhilova M.B., Volnukhin V.A.
Kliniko-patogeneticheskoe znachenie i korrektsiya immunologicheskikh narusheniy u bol'nykh s deskvamativnymi porazheniyami kozhi (soobshchenie 2)
Polesko I.V., Butov Y.S., Malinovskaya V.V., Anikhovskaya I.A.
PSORIASIS IN HIV-INFECTED PATIENTS: CLINICAL AND LABORATORY EVALUATION, APPROACHES TO THERAPY
Evdokimov E.Y., Sundukov A.V.
GENE METHYLATION IN CD3+ CELLS IN PSORIASIS
Sobolev V.V., Denisova E.V., Soboleva A.G., Korsunskaya I.M., Chekalin E.V., Zolotarenko A.D., Bruskin S.A.
Melatonin preparations in dermatological practice
Garanyan L.G.
THE ROLE OF LL-37 ANTIBACTERIAL PEPTIDE IN THE PATHOGENESIS OF PSORIASIS
Pinegin B.V.
Effects of combined therapy on the time course of the articular syndrome in patients with psoriasis in the presence of lipid metabolism disorders
Yakubovich A.I., Saldamaeva L.S.
Ul'trazvukovoy monitoring psoriaza
Kurdina M.I., Makarenko L.A., Markina N.Y., Nasnikova I.Y.
THE USE OF TOFACITINIB FOR TREATMENT PATIENTS WITH PSORIASIS IN CONDITIONS OF THE DERMATOLOGICAL HOSPITAL
Natarova E.V., Rudneva N.S., Kuklina M.S., Chumakova Y.Y.
CHANGES IN THE LEVELS OF MOLECULES MEDIATING LYMPHOCYTE MIGRATION TO THE SKIN IN PSORIASIS PATIENTS
Belonogov R.N., Ruksha T.G.
The flaws of total systems therapy with biological preparations in psoriasis
Sokolovskiy E.V., Kruglova L.S., Ponich E.S.
THE ROLE OF CD45RA+, CD45RO+ LYMPHOCYTES IN THE PATHOGENESIS OF PSORIASIS
Khairutdinov V.R., Mikhailichenko A.F., Piskunova A.L., Mukhina M.S., Tarasenko G.N., Samtsov A.V.
Dysproteinemia: A factor of psoriasis pathogenesis
Degtyarev O.V., Mesnyankina O.A.
EPIDEMIOLOGY, ETIOPATHOGENESIS, COMORBIDITY IN PSORIASIS - NEW FACTS
Olisova O.Y., Garanyan L.G.
ISIDA LIPOSOMAL LINE FOR COMPLEX CARE OF COMBINED AND FAT SKIN
Snarskaya E.S., Surikova N.S., Chubatova S.V.
Psychoneurological characteristics of psoriasis patients
Dontsova E.V.
A CASE WITH ANDOGSKY’S SYNDROME CONCOMITANT WITH PSORIASIS
Sukhova T.E., Molochkov V.A., Snarskaya E.S., Makarova E.V., Ryabtseva A.A., Belova T.V., Androkhina O.M.
Genodermatoses in Primorye territory: clinical heterogeneity of Werner syndrome
Yutskovskiy A.D., Yutskovskaya Y.A., Stupin A.V., Fedorova E.B., Kulagina L.M., Koval'chuk E.V., Yutskovskiy A.D., Yutskovskaya Y.A., Stupin A.V., Fedorova E.B., Kulagina L.M., Kovalchuk E.V.
Pulsed mesotherapy of immunoassociated dermatoses
Zavadsky V.N.
EXPERIENCE OF THE LONG-TERM USE OF ANTICYTOKINE THERAPY IN PSORIASIS
Kovtunova V.A., Dumchenko V.V., Bakhmutova E.G., Tkachenko T.A., Yanchevskaya E.Y., Mesnyankina O.A.
COMBINED THERAPY FOR SEVERE PSORIASIS FORMS
Kruglova L.S., Sharapova E.N., Babushkin A.M., Babushkin A.M.
The IL-36y is potential biomarker of psoriatic erythroderma
Zaslavsky D.V., Sydikov A.A., Chuprov I.N., Ibragimov K.U., Nasyrov R.A., Egorova Y.S., Khvedelidze M.G., Wenzel J.
Experience of treatment of psoriasis with Skin-cap
Sergeeva V.B., Sergeyeva V.B.
Correction of lipid metabolism disorders in patients with psoriasis
Yakubovich A.I., Saldamaeva L.S., Novoselov V.S., Novitskaya N.N., Novoselov A.V., Yakubovich A.I., Saldamayeva L.S., Novoselov V.S., Novitskaya N.N., Novoselov A.V.
Clovate therapy of steroid-sensitive dermatoses
Snarskaya E.S., Shnakhova L.M.
Study of the effect of menopausal hormone therapy in women with psoriasis type 2 in postmenopause
Opruzhenkova E.P., Sidorenko O.A., Anisimova L.A., Starostenko V.V.
Morphofunctional changes in the skin in topical tacrolimus therapy of localized psoriasis
Olisova O.Y., Tkachenko S.B., Keskin G.M.
T-cell receptor repertory in some immunassociated dermatoses
Paramonov A.A., Kayumova L.N., Bruskin S.A., Kochergin N.G., Olisova O.Y., Ostretsova M.N.
CLINICAL EFFICIENCY OF PSORIASIS TREATMENT USING CRYOTHERAPY
Vasenova V.Y., Butov Y.S., Akhtyamov S.N., Karpova A.V.
OVERVIEW OF MODERN STUDIES OF COMORBIDITY IN PSORIASIS
Pashinyan A.G., Dontsova E.V.
Cyclosporine A in dermatology
Garanyan L.G., Avagyan D.V.
General cryotherapy with the use of cryocapsule ICEQUEEN in patients with various dermatoses
Olisova O.Y., Kayumova L.N., Smirnov K.V., Shuppo O.A., Arsentyev N.S.
ANTICYTOKINE THERAPY FOR SEVERE PSORIASIS FORMS
Tarasenko G.N., Belyakin S.A., Ryzhman N.N., Kuzmina Y.V.
EFFERENT QUANTUM METHODS IN MULTIPLE MODALITY TREATMENT OF PSORIASIS
Baityakov V.V., Filimonkova N.N.
1 - 77 of 77 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies