Browse Title Index

Issue Title File
Vol 23, No 6 (2020) Bacterial vaginosis: evaluation of the effectiveness of simultaneous treatment of sexual partners
Okhlopkov V.A., Barinov S.V., Tirskaya Y.I., Babaeva T.S., Sinelnikova L.B., Terletskaya T.V.
Vol 23, No 1 (2020) Basal cell skin cancer: modern clinical and diagnostic aspects and the role of early diagnostics
Tarasenko G.N., Kolenko N.G., Tarasenko Y.G.
Vol 22, No 3-4 (2019) BASED ON MATERIALS FROM THE 28TH CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY, OCTOBER 9-13, 2019, MADRID, VITILIGO, SPAIN. THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM PDF
(Rus)
Tavitova A.R., Gadzhimirzaeva T.S., Chigireva M.A., Lomonosov K.M.
Vol 18, No 3 (2015) Benign cutaneous lymphadenosis and chronic infection PDF
(Rus)
Snarskaya E.S., Romashkina A.S.
Vol 18, No 2 (2015) Benign cutaneous lymphoplasia developing at the site of tattoo PDF
(Rus)
Olisova O.Y., Teplyuk N.P., Garanyan L.G., Pyatilova P.M.
Vol 14, No 3 (2011) Benign licheniod keratosis
Molochkov V.A., Molochkov A.V., Khlebnikova A.N., Bobrov M.A., Prokof'ev A.A., Selezneva E.V., Molochkov V.A., Molochkov A.V., Khlebnikova A.N., Bobrov M.A., Prokofyev А.А., Selezneva Е.V.
Vol 23, No 2 (2020) Benign skin tumors arising from the adipose and muscle tissue
Akimov V.G., Kruglova L.S.
Vol 23, No 2 (2020) Benign skin tumors arising from the hair follicles and sweat glands
Kruglova L.S., Akimov V.G.
Vol 17, No 3 (2014) Biochemical aspects of steroid resistance of autoimmune pemphigus PDF
(Rus)
Dukhanin A.S., Teplyuk N.P., Lepekhova A.A., Zemskova O.V.
Vol 15, No 1 (2012) Biochemical blood parameters correlating with severity of atopic dermatitis
Ol'shamovskaya A.O., Babkin A.V., Grashin R.A., Barbinov V.V., Olshamovskaya А.О., Babkin А.V., Grashin R.А., Barbinov V.V.
Vol 23, No 4 (2020) Biological drugs prescription issues in terms of the new coronaviral infection COVID-19 pandemic. Literature review and clinical case
Kruglova L.S., Shatokhina E.A., Polonskaya A.S.
Vol 24, No 5 (2021) Biological therapy of psoriasis in the era of COVID-19: discussing the risks and benefits
Pritulo O.A., Rychkova I.V., Maraqa N.M.
Vol 19, No 3 (2016) Biologically false positive serologic reactions for syphilis in patients with benign uterus tumors PDF
(Rus)
Khamaganova I.V., Malyarenko E.N., Vasilieva A.Y., Melnichenko O.O., Modnova A.G.
Vol 19, No 5 (2016) Biorevitalizant with multitargeted action PDF
(Rus)
Lipova E.V., Suhovei Y.G., Griazeva N.V.
Vol 24, No 4 (2021) Blister beetle bites: a case report
Olisova O.Y., Teplyuk N.P., Tavitova A.R., Shamilova L.F.
Vol 18, No 5 (2015) Bloch-Sulzeberger's melanoblastosis PDF
(Rus)
Vislobokov A.V., Zubtsova T.I., Khmelnitsky R.A., Chernikova T.I.
Vol 14, No 4 (2011) Blood plasma markers used for prognosis of erythema nodosum leprosum
Degtyarev O.V., Rylova O.S., Degtyarev О.V., Rylova О.S.
Vol 18, No 6 (2015) Blue nevus PDF
(Rus)
Kozlova A.V., Rider A.V., Ilyasova S.V., Ruksha T.G.
Vol 20, No 2 (2017) BOLEZN' DEVERZhI: ETIOLOGIYa, PATOGENEZ, KLINIKA, LEChENIE PDF
(Rus)
Olisova O.Y., Fedina A.V.
Vol 13, No 4 (2010) Bolezn' Fabri (diffuznaya angiokeratoma tela): opisanie klinicheskogo sluchaya
Ruksha T.G., Zakharinskaya O.N., Lapshina O.P., Pavlova N.Y., Demko I.V.
Vol 13, No 2 (2010) Boleznennye uzlovatye obrazovaniya na volosistoy chasti golovy
Monakhov S.A.
Vol 14, No 5 (2011) Broadening the possibilities of topical glucocorticosteroids use in treatment of patients with atopic dermatitis
Keniksfest Y.V., Grishaeva E.V., Gorbunov A.P., Keniksfest Y.V., Grishaeva E.V., Gorbunov A.P.
Vol 20, No 2 (2017) BULLEZNYE DERMATOZY I BOLEZNI SOEDINITEL'NOY TKANI: OT TRADITsIONNYKh PODKhODOV TsNIKVI K SOVREMENNOY DIAGNOSTIKE I TERAPII PDF
(Rus)
Akimov V.G., Sukolin G.I., Trofimova I.B., Khamaganova I.V.
Vol 15, No 4 (2012) Bulleznye dermatozy v trudakhV. A. Rakhmanova
Ivanov O.L., Mareeva E.B.
Vol 16, No 1 (2013) BULLOUS DACTYLITIS IN A PATIENT WITH LEPROSY PDF
(Rus)
Degtyarev O.V., Bezrukavnikova O.A., Korneyeva M.A., Ibadulaev Z.Y.
Vol 14, No 2 (2011) Bullous pemphigoid exacerbation after vaccination
Makhneva N.V., Davidenko E.B., Zenkevich E.V., Beletskaya L.V., Mahneva N.V., Davydenko E.B., Zenkevich E.V., Beletskaya L.V.
Vol 17, No 5 (2014) Bullous pemphigoid of pregnancy PDF
(Rus)
Olisova O.Y., Snarskaya E.S., Vladimirov V.V., Plieva L.R., Dzybova E.M.
Vol 24, No 4 (2021) Bullous pemphigoid of pregnancy: clinical picture, diagnostics, treatment
Snarskaya E.S., Kochergin N.G., Galaktionova E.V., Vovdenko K.A.
Vol 14, No 5 (2011) Calcineurin inhibitors in atopic dermatitis
Bilalova U.G., Kochergin N.G., Lytkina E.V., Mel'nichenko A.B., Potekaev N.N., Smirnova L.M., Chernikova E.A., Bilalova U.G., Kochergin N.G., Lytkina E.V., Milnichenko A.B., Potekayev N.N., Smirnova L.M., Chernikova E.A.
Vol 20, No 1 (2017) Case of a congenital dystrophic violent epidermolysis PDF
(Rus)
Dumchenko V.V., Tkachenko T.A., Bakhmutova E.G., Stepanova I.V., Lozovaya L.P., Vetoshkina L.N.
Vol 21, No 1 (2018) CASES OF ANETODERMA IN PRACTICE OF DERMATOLOGISTS PDF
(Rus)
Gadzhimuradov M.N.
Vol 18, No 2 (2015) Cases with late diagnosis of tertiary syphilis PDF
(Rus)
Degtyarev O.V., Molchanov V.M., Nersesyan A.Y., Goryunova S.P., Voronina L.M., Vetoshkina L.N.
Vol 16, No 2 (2013) CAT SCRATCH DISEASE PDF
(Rus)
Romashkina A.S., Snarskaya E.S., Alekberzade A.V.
Vol 16, No 4 (2013) CD45 IN CUTANEOUS MELANOMA CELLS AS A MANIFESTATION OF TUMOR ATYPIA PDF
(Rus)
Aksenenko M.B., Shestakova L.A., Ruksha T.G.
Vol 19, No 1 (2016) Cellular and humoral components of the immune system of the skin PDF
(Rus)
Makhneva N.V.
Vol 18, No 6 (2015) Cellulitis vs cellulite PDF
(Rus)
Plieva L.R.
Vol 14, No 2 (2011) Centrifugally growing lesions with small superficial pustules on a margin
Kryazheva S.S., Snarskaya E.S., Kryazheva S.S., Snarskaya Е.S.
Vol 18, No 3 (2015) Changes in microRNA expression in skin melanocytic tumors PDF
(Rus)
Shvetsova Y.I., Palkina N.V., Aksenenko M.B., Ruksha T.G.
Vol 15, No 3 (2012) CHANGES IN THE ACTIVITIES OF ANTIOXIDANT ENZYMES UNDER THE EFFECT OF MATRIX METALLOPROTEINASE 9 INHIBITOR IN SKIN MELANOMA BIOMODEL PDF
(Rus)
Belonogov R.N., Aksenenko M.B., Ruksha T.G.
Vol 16, No 1 (2013) CHANGES IN THE LEVELS OF MOLECULES MEDIATING LYMPHOCYTE MIGRATION TO THE SKIN IN PSORIASIS PATIENTS PDF
(Rus)
Belonogov R.N., Ruksha T.G.
Vol 23, No 5 (2020) Changes in the serum levels of anti-inflammatory interleukins in patients with atopic dermatitis after a course of phototherapy
Plakhova K.I., Khasanova A.R., Tarasenko G.N., Shadyzheva L.I.
Vol 20, No 2 (2017) ChASTOTA REGISTRATsII PIODERMIY U ZhITELEY RAZNYKh KLIMATOGEOGRAFIChESKIKh ZON TADZhIKISTANA PDF
(Rus)
Isaeva M.S., Mukhamadieva K.M., Kurbonbekova P.K., Abdukhamidova Z.A.
Vol 19, No 2 (2016) Chemically induced vitiligo as a model of pathogenetic processes, probably common to the conventional vitiligo PDF
(Rus)
Zavadsky V.N.
Vol 24, No 3 (2021) Cholinergic urticaria: novel aspects of pathogenesis, diagnosis and management
Borzova E.Y., Popova C.Y., Kurowski M., Rukhadze M.T., Darlenski R., Zaborova V.A., Kurshev V.V.
Vol 14, No 2 (2011) Chromomycosis - a case report
Prokof'ev A.A., Snarskaya E.S., Andreeva T.A., Bobrov M.A., Prokofiev А.А., Snarskaya Е.S., Andreeva Т.А., Bobrov М.А.
Vol 20, No 5 (2017) CHRONIC ACTINIC DERMATITIS AND PATHOLOGY OF THE DIGESTIVE TRACT PDF
(Rus)
Konnov P.E., Orlov E.V.
Vol 19, No 5 (2016) Chronic spontaneous urticaria PDF
(Rus)
Minkina E.V.
Vol 16, No 5 (2013) CHRONIC URTICARIA AS AN AUTOIMMUNE DISEASE PDF
(Rus)
Kolkhir P.V., Olisova O.Y., Kochergin N.G., Ignatyev D.V.
Vol 17, No 3 (2014) Chronic urticaria associated with primary biliary cirrhosis PDF
(Rus)
Kolkhir P.V., Dzhavakhishvili I.S., Kochergin N.G., Nekrasova T.P., Rozina T.P.
Vol 18, No 1 (2015) Chronic urticaria: diagnostic approach practiced by medical specialists and general practitioners of Russia PDF
(Rus)
Kolkhir P.V., Olisova O.Y., Kochergin N.G., Sulaimanov S.A.
Vol 25, No 3 (2022) Chronicles of A.I. Pospelov Moscow Dermatovenerology and Cosmetology Society (MDCS was founded on October 4, 1891) Bulletin of the MSDC № 1148
Yakovlev A.B., Maximov I.S.
Vol 24, No 3 (2021) Chronicles of A.I. Pospelov Moscow Dermatovenerology and Cosmetology Society (MDCS was founded on October 4, 1891). Bulletin of the MDCS meeting N 1143
Yakovlev A.B.
Vol 25, No 2 (2022) Chronicles of A.I. Pospelov Moscow Dermatovenerology and Cosmetology Society (MDCS was founded on October 4, 1891) Bulletin of the MSDC
Yakovlev A.B., Maximov I.S.
Vol 25, No 4 (2022) Chronicles of A.I. Pospelov Moscow Dermatovenerology and Cosmetology Society (MDCS was founded on October 4, 1891) Bulletin of the MSDC № 1140
Yakovlev A.B., Maximov I.S.
Vol 24, No 6 (2021) Chronicles of A.I. Pospelov Moscow Dermatovenerology and Cosmetology Society (MDCS was founded on October 4, 1891). Bulletin of the MSDC № 1145
Yakovlev A.B., Maximov I.S.
Vol 24, No 2 (2021) Chronicles of A.I. Pospelov Moscow Dermatovenerology and Cosmetology Society (MDCS was founded on October 4, 1891)Bulletin of the MDCS meeting N 1141
Yakovlev A.B.
Vol 23, No 4 (2020) Chronicles of A.I. Pospelov Moscow Dermatovenerology and Cosmetology Society (MDVS was founded on October 4, 1891)
Yakovlev A.B.
Vol 25, No 1 (2022) Chronicles of A.I. Pospelov Moscow Dermatovenerology and Cosmetology Society (MSDC was founded on October 4, 1891) Bulletin of the MSDC № 1146
Yakovlev A.B., Maximov I.S.
Vol 26, No 2 (2023) Chronicles of A.I. Pospelov Moscow Society of Dermatovenereologists and Cosmetolo-gists (MSDV was founded on October 4, 1891). Bulletin of the MSDV № 1151
Yakovlev A.B., Maximov I.S.
Vol 25, No 5 (2022) Chronicles of A.I. Pospelov Moscow Society of Dermatovenereologists and Cosmetologists (MSDC was founded on October 4, 1891). Bulletin of the MSDC № 1149
Yakovlev A.B., Maximov I.S.
Vol 24, No 4 (2021) Chronicles of A.I. Pospelov Moscow Society of Dermatovenerologists and Cosmetologists (MSDC was founded on October 4, 1891). Bulletin of the conference of the MSDC, dedicated to the 130th anniversary of the creation of the Moscow Society of Dermatovenereologists named after A.I. Pospelova
Yakovlev A.B.
Vol 26, No 4 (2023) Chronicles of A.I. Pospelov Moscow Society of Dermatovenerologists and Cosmetologists (MSDC was founded on October 4, 1891) Bulletin of the MSDC meeting N 1152
Yakovlev A.B., Maximov I.S.
Vol 24, No 5 (2021) Chronicles of A.I. Pospelov Moscow Society of Dermatovenerologists and Cosmetologists (MSDC was founded on October 4, 1891). Bulletin of the MSDC № 1142
Yakovlev A.B.
Vol 26, No 1 (2023) Chronicles of A.I. Pospelov Moscow Society of Dermatovenerologists and Cosmetologists (MSDC was founded on October 4, 1891). Bulletin of the MSDC № 1150
Yakovlev A.B., Maximov I.S.
Vol 20, No 3 (2017) CICATRICIAL PEMPHIGOID: AN INTERDISCIPLINARY PROBLEM PDF
(Rus)
Tarasenko G.N., Gladko V.V., Sysoeva A.N., Sviderskaya O.S., Kuzmina Y.V., Tokmakova A.N.
Vol 14, No 4 (2011) Circumscribed scleroderma associated with other autoimmune diseases and an autoantibodies spectrum
Molochkov V.A., Snarskaya E.S., Romashkina A.S., Molochkov V.А., Snarskaya Е.S., Romashkina А.S.
Vol 20, No 3 (2017) CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF NEUROSYPHILIS IN THE OMSK REGION PDF
(Rus)
Novikov Y.A., Ochlopkov V.A., Kravchenko E.N.
Vol 21, No 2 (2018) CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF HERPES ZOSTER IN TAJIK REPUBLIC PDF
(Rus)
Isaeva M.S., Mirzoeva M.T., Olisova O.Y., Kochergin N.G.
Vol 25, No 2 (2022) Clinical and epidemiological features of psoriasis in the Republic of Uzbekistan
Olisova O.Y., Melikova N.I., Tashkenbaeva U.A., Torchinskiy N.V.
Vol 15, No 1 (2012) Clinical and genetic rationale and efficacy of in-patient treatment of persons with atopic dermatitis using sylvinite screens
El'kin V.D., Barannikov V.G., Dement'ev S.V., Kirichenko L.V., Kopytova E.A., Elkin V.D., Barannikov V.G., Dementyev S.V., Kirichenko L.V., Kopytova E.A.
Vol 15, No 5 (2012) CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TOXICODERMA, INCLUDING THAT WITH SECONDARY PYODERMA PDF
(Rus)
Udzhukhu V.Y., Medvedeva A.S., Ivanokova M.A.
Vol 16, No 5 (2013) CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PSORIASIS ASSOCIATED WITH HORMONAL METABOLIC DISORDERS PDF
(Rus)
Perlamutrov Y.N., Mikryukov A.V.
Vol 23, No 3 (2020) Clinical and morphological characteristics of lichen planus and lichenoid drug eruption of the skin
Zaslavsky D.V., Sidikov A.A., Sadykov A.I., Chuprov I.N., Kozlova D.V., Nasyrov R.A., Timoshchuk E.A.
Vol 16, No 5 (2013) CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PIGMENTED LICHEN PLANUS PDF
(Rus)
Snarskaya E.S., Proskurina M.V., Bobrov M.A., Molochkova Y.V.
Vol 26, No 4 (2023) Clinical and pathogenetic justification of the use of azathioprine in the treatment of progressive non-segmental vitiligo
Vovdenko K.A., Olisova O.Y., Smirnov K.V., Svistunova D.A., Lomonosov K.M.
Vol 25, No 1 (2022) Clinical and pathogenetic justification of the use of methotrexate in the treatment of progressive non-segmental vitiligo
Tavitova A.R., Lomonosov K.M.
Vol 19, No 5 (2016) Clinical and pathological red flat depriving association PDF
(Rus)
Molochkova Y.V., Khlebnikova A.N.
Vol 19, No 2 (2016) Clinical and prognostic significance of disorders in the innate immune system in patients with certain dermatoses and methods of their correction with bacterial immunomodulators PDF
(Rus)
Sorokina E.V., Masyukova S.A., Akhmatova N.K., Flaks G.A., Chalaya E.L., Golovinov A.L.
Vol 21, No 2 (2018) CLINICAL ASPECTS AND ALGORITHMS DIAGNOSTICS OF DIFFERENT TYPES OF ERYTHRODERMA PDF
(Rus)
Olisova O.Y., Zaslavsky D.V., Sidikov A.A., Chuprov I.N., Wenzel J., Grekova E.V.
Vol 17, No 2 (2014) Clinical aspects of steroid resistance in autoimmune pemphigus PDF
(Rus)
Teplyuk N.P., Lepekhova A.A.
Vol 24, No 1 (2021) Clinical case of acne inversa
Teplyuk N.P., Pirogova A.S.
Vol 23, No 5 (2020) Clinical case of lupus erythematosus panniculitis
Teplyuk N.P., Grabovskaya O.V., Razhev P.A.
Vol 20, No 3 (2017) CLINICAL CASE OF MULTIPLE STEATOCYSTOMA PDF
(Rus)
Molochkov V.A., Khlebnikova A.N., Molochkova Y.V.
Vol 20, No 3 (2017) CLINICAL CASE OF PALMOPLANTAR KERATODERMA TYPE UNNA-THOST PDF
(Rus)
Pashinyan A.G., Ilienko L.I., Akopyan A.N.
Vol 24, No 5 (2021) Clinical case of porphyria cutanea tarda
Motorina A.V., Palkina N.V., Khorzhevsky V.A., Fefelova Y.A.
Vol 26, No 3 (2023) Clinical case of psoriasis in an HIV-positive patient
Kleymenova V.E., Krinitsyna Y.M., Pakhomova V.V.
Vol 22, No 5-6 (2019) CLINICAL CASE OF PYODERMA GANGRENOSUM PDF
(Rus)
Grabovskaya O.V., Teplyuk N.P., Kusraeva D.T., Varshavsky V.A.
Vol 20, No 1 (2017) Clinical case scleroderma associated with Borrelia infection PDF
(Rus)
Tarasenko G.N., Bobrov A.N., Bogdanova T.V., Protiuc O.
Vol 18, No 2 (2015) Clinical case with Brocq's ichthyosiform erythroderma PDF
(Rus)
Degtyarev O.V., Mesnyankina O.A., Yanchevskaya E.Y., Shashkova A.A.
Vol 18, No 2 (2015) Clinical characteristics of basalcell cutaneous carcinoma and risk factors for this disease in residents of an industrial city region PDF
(Rus)
Pisklakova T.P., Ekimova O.I.
Vol 18, No 6 (2015) Clinical characteristics of cutaneous and mucosal melanoma and c-KIT gene L576P mutation PDF
(Rus)
Komina A.V., Aksenenko M.B., Palkina N.V., Motorina A.V., Ruksha T.G.
Vol 16, No 3 (2013) Clinical characteristics of focal scleroderma associated with Borrelia infection PDF
(Rus)
Snarskaya E.S., Romashkina A.S.
Vol 14, No 5 (2011) Clinical effectiveness of "Aysida" preparations - cream-gel for dry and sensitive skin
Shperling N.V., Vengerovskiy A.I., Shperling I.A., Shperling N.V., Vengerovskiy A.I., Shperling I.A.
Vol 23, No 5 (2020) Clinical efficacy and characteristics of immunological changes in patients with psoriasis following the combined use of sulfide peloids from Lake Saki
Kuznetsova M.Y., Pritulo O.A., Dovgan I.A., Sokolova O.N.
Vol 18, No 5 (2015) Clinical efficiency of eximer lamp and laser in vitiligo: A comparative randomized study PDF
(Rus)
Pinson I.Y., Olisova O.Y., Bashlakova K.A.
Vol 15, No 2 (2012) CLINICAL EFFICIENCY OF PSORIASIS TREATMENT USING CRYOTHERAPY PDF
(Rus)
Vasenova V.Y., Butov Y.S., Akhtyamov S.N., Karpova A.V.
Vol 18, No 1 (2015) Clinical efficiency of Zineryt lotion and its effect on the quality of life of adolescents with mild and medium severe acne PDF
(Rus)
Korotky N.G., Zaslavsky D.V., Yutskovsky A.D., Tikhomirov A.A., Andreenko O.N., Lazutina E.V., Gamayunov B.N., Tulenkova E.S.
Vol 18, No 2 (2015) Clinical Epidemiological Aspects of Congenital Syphilis in Russia PDF
(Rus)
Syrneva T.A., Malishevskaya N.P., Makarenko A.V.
Vol 20, No 5 (2017) CLINICAL EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF RADIOFREQUENCY FRACTIONAL ACTION IN INVOLUTIONAL SKIN CHANGES PDF
(Rus)
Pinson I.Y., Verkhoglyad I.V.
Vol 24, No 2 (2021) Clinical experience of observation and tactics of management of a patient with ectodermal angydrotic dysplasia
Startseva E.Y., Bobrova O.V., Letyaeva O.I., Ziganshin O.R., Zakomoldina K.K.
101 - 200 of 1144 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies